Emil Österlund

Den bästa terminalen! urxvt!

Kör du ett system där rxvt finns tillgängligt(linux, osx, cygwin)? Isåfall kan du skatta dig lycklig. För det råkar vara den bästa terminalapplikationen som finns. Varför? Den är snabb som tusan, kan köras som en demon vilket gör den stabilare och den buggar generellt aldrig ur.  Dessutom blir den att starta helt sjukt snabbt. Min bakgrund kommer från konsole och gnome-terminal och efter en kort inkörningsperiod så var jag förälskad. Det kräver lite inställningar för att man ska bli nöjd så jag tänkte dela med mig av de inställningar jag har hittat. Först för att installera:
sudo apt-get install rxvt-unicode-256color
Nu är den installerad. Du kan köra den genom att köra kommandot urxvt. Det första du kommer lägga märke till är att den är ful som stryk och tänka att så här kan du ju inte ha det. Och det kan man ju inte. Så då får man göra något åt det. Det här vet jag inte hur man gör i OSX men i linux - möt .Xdefaults .Xdefaults är en fil där man kan ställa in lite standardinställningar för olika program som körs i X. Så här ser min .Xdefaults ut:
URxvt.geometry: 120x50
URxvt.font: xft:DejaVu Sans Mono:pixelsize=12
URxvt*inheritPixmap: true
URxvt*tintColor: gray30
URxvt.internalBorder: 0
URxvt.jumpScroll: true
URxvt.loginShell: true
URxvt.perl-ext-common: default,matcher,searchable-scrollback
URxvt.pointerBlank: true
URxvt.saveLines: 4000
URxvt.secondaryScroll: true
URxvt.scrollBar: false
URxvt.scrollTtyKeypress: true
URxvt.scrollWithBuffer: true
URxvt*urlLauncher: /usr/bin/chromium-browser
URxvt*background: #000010
URxvt*foreground: Wheat
URxvt*cursorColor: magenta
URxvt*colorUL: #c5f779
URxvt*underlineColor: #c5f779
URxvt*color0: #000000
URxvt*color1: #9e1828
URxvt*color2: #aece92
URxvt*color3: #968a38
URxvt*color4: #414171
URxvt*color5: #963c59
URxvt*color6: #418179
URxvt*color7: #bebebe
URxvt*color8: #666666
URxvt*color9: #cf6171
URxvt*color10: #c5f779
URxvt*color11: #fff796
URxvt*color12: #4186be
URxvt*color13: #cf9ebe
URxvt*color14: #71bebe
URxvt*color15: #ffffff
Tack till http://dotf<h3>urxvt + screen + irssi</h3>iles.org/~jbromley/.Xresources för den infon. Testkör! Nu ska det fungera bra. Prova köra terminalen. Den borde se ut ungefär som det här:  

Det buggar ur när jag sshar till andra servrar

Ah! Det finns något att göra åt det här också. Lösningen är att logga in på servern, gör sen följande:
mkdir -p .terminfo/r
Kopiera sen filen /usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode till servern du ansluter till:
user@localmachine> scp /usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode user@server:~/.terminfo/r
Nu ska det fungera på den servern också!

Vim då!?

Klart du kan få vim att matcha de här snygga färgerna! Zenburn är vad du vill kika på.
cd .vim
wget http://slinky.imukuppi.org/zenburn/zenburn.vim
Sen är det två rader du vill lägga i din .vimrc också:
set t_Co=256
colorscheme zenburn
[learn_more caption="Hela min .vimrc"]
"
" Custom settings
"
if ($TERM == 'linux')
    set t_Co=16
    colorscheme zenburn
else
    set t_Co=256
    colorscheme zenburn
endif

set background=light

set number

set tabstop=4
set shiftwidth=4
set noexpandtab

let g:is_bash = 1
filetype indent on
syntax on

set mouse-=a
set laststatus=2
set statusline=%
[/learn_more]

urxvt + screen + irssi

Om du använder irssi som irc klient så finns det ett zenburntema till det också:  Titta här För att du ska få det att fungera så måste du på datorn du kör screenen i lägga till en rad i din .screenrc

terminfo rxvt-unicode 'Co#256:AB=\E[48;5;%dm:AF=\E[38;5;%dm'Det tvingar din screen att köra med 256 färger och du får då ett snyggt och simpelt irssi tema!