Emil Österlund

Höstens barnhack

I höst kör vi barnhack med Daladevelop igen. Det här är bara en liten genomgång om vad vi har planerat och tänkt.

Legorobotar

Träff 1 så körde vi Legorobotar. På teknikverkstan där vi håller till så har de 10 Lego Mindstormsrobotar och ett riktigt tävlingsbord. Kidsen ska bygga robotar som klarar av några uppdrag som finns på banan. De har cirka 1½ timme på sig att bygga och sedan 2 minuter på sig att göra de olika uppdragen. Fungerar för kids i alla åldrar och om man kör det med vuxna så har de minst lika roligt.

Uppdelning åldrar

Kommande gånger sen så har vi delat upp gruppen i två så att vi kan fokusera lite mer även på de äldre. Vårt åldersspann går från sju år upp till 13 så det är en del skillnad på den äldste och yngste.

 

Scratch + Codecombat

Träff 2 så kommer den yngre gruppen att köra Scratch. Det är programmering med hjälp av block. Enkelt att komma igång, Roligt.Vi låter dem programmera två och två för att samarbeta och skapa tillsammans. I början håller vi i en genomgång och sen får de skapa själva. Vi har ett litet tema och en läxa  - på nästa träff ska vi bygga någon sorts kontroller med en makey makey, och vad det ska vara får de själva ta med till nästa gång.

Den äldre gruppen sätter vi igång att spela CodeCombat. Ett perfekt spel där man lär sig skriva riktig kod.

 

Makey makey + lödning

Den yngre gruppen fortsätter med sina scratchspel. Den här gången får de dessutom bygga en kontroller med hjälp av Makey Makeyn. Vi tar med en grund av material(trolldeg, och lite frukter kanske?) och ser vad de bygger.

Den äldre gruppen ska få ett lödningsprojekt. Det är första gången i ett projekt som kommer fortlöpa under flera gånger. Ungdomarna får löda ihop en Adafruit Trellis med sexton knappar.Det tar nog en lektion att löda ihop den, då det blir ett gäng lödpunkter. Innan det kör igång så har vi en genomgång om hur man löder.

 

Skrotbygge + programmering

Den yngre gruppen kommer förhoppningsvis att jobba med att bygga saker från skrot. Det här är inte helt bestämt då det finns ganska stränga lagar kring det. Dock så har det gjorts förut och vi håller på att reda ut detaljerna kring hur man gör det.

Den äldre gruppen kommer att få programmera sina sextonknappars mojänger de byggde gången innan. Något enkelt spel kanske.

 

Avslutning

Sista gången för hösten, vi har inte helt bestämt vad vi ska göra. Tips mottages tacksamt.