Emil Österlund

Karma!??

På wikipedia så står det en hel del om begreppet karma, både ur religiös synpunkt och filosofisk. Men det som är själva essensen av artikeln måste ändå vara  :
Goda gärningar genererar god karma och onda gärningar ond.
Jag läste någon gång att det som är gemensamt för alla världsreligionerna är att de alla har en mer eller mindre likadan variant av kristendomens gyllene regel(även om den nu kanske inte var först).
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
Och när saker / skeenden / beteenden / observationer finns spridda över hela världen så börjar jag automatiskt tro att det finns någon sanning bakom det. Så det jag försöker komma fram till här är alltså att jag är en sann anhängare av karma som begrepp, utan att linda in någon religiös eller filosofisk mening. Summan av kardemumman är alltså: Man får vad man ger. De sista veckorna har som jag nämnt tidigare varit helt upp och ner. MA lämnade mig för en dryg vecka sedan efter att jag behandlat henne väldigt illa. Och jag menar verkligen väldigt illa. Efter det är det som att livet har straffat mig för vad jag har gjort. Synden har straffat mig själv. Under en och samma dag lyckades jag, hamra mig på tummen, ramla in i ett brännässelsnår, skala bort en bra bit av nagelfästet när jag startade gräsklipparen, bränna mig på handens alla fingrar plus min fot då jag släppte i en tung vikt, fästad till ett rep i vattnet, fastna med foten i ett hål och slutligen sätta mig i ett myrbo. Och så som jag har betett mig så förtjänar jag det. Bring it on! Men jag ångrar ju mig såklart. Jag vill ha MA tillbaka. Jag tänker kämpa om det så ska ta flera år. Redan nu har jag börjat ta tag i mig själv, bokat tid hos psykolog, letar boende i närheten av Sågmyra och försöker förändra mig. För jag vill ha henne tillbaka. Och jag antar att jag ganska lätt kommer märka hur det går, förutom att jag kanske får tillbaka henne så kanske jag slutar ramla i brännässelsnår, myrstackar och bränna mig på rep. Jag hoppas det. För det här det är helt speciellt.