Emil Österlund

Hantera frontend assets med Makefiler

Det började med att vi diskuterade att Grunt och Gulp drar in så OERHÖRT många dependencies när man ska använda. Och att deras configfiler ofta lämnar en del övrigt att önska. Och så frågade min kollega: Varför kör man bara inte Makefiler? Läs mer