Emil Österlund

Karma!??

På wikipedia så står det en hel del om begreppet karma, både ur religiös synpunkt och filosofisk. Men det som är själva essensen av artikeln måste ändå vara  : Goda gärningar genererar god karma och onda gärningar ond. Jag läste någon gång att det som är gemensamt för alla världsreligionerna är att de alla har en mer eller mindre likadan variant av kris Läs mer