Emil Österlund

En fin mysqltabell

När man tar över ett projekt och hittar den här fina tabellen. Läs mer

Guide: Ruby on Rails på Ubuntu med Mysql, passenger och vhosts.

Ruby on Rails är ett framework för att utveckla webapplikationer. Det bygger på ruby som är ett objektorienterat högnivårspråk. Det skiljer sig i mångt och mycket från det vanligare språket php. Det som är spännande med just ruby är dels att objektorienteringen är så djupt integrerad som den är, samt att det tillsammans med frameworket Rails blir en fantastisk plattform att utveckl Läs mer