Emil Österlund

PHP och late static bindings

I PHP 5.3.0 introducerades en fin liten grej som inte fått så jättemycket uppmärksamhet. Late static bindings.  När du jobbar med klasser för att skapa objekt så får du ofta en situation som ser ut som följande: Läs mer